Een strategie is de blauwdruk voor visuele communicatie. Het is de koers waarlangs je je communicatiedoelen bereikt. Welk effect wil je bereiken en bij wie? Welke middelen en kanalen zet je in en wanneer? Een sterke strategie is maatwerk en maak je niet alleen. Door samen met Dialoog in gesprek te gaan, komen we tot de kern.

Een sterke strategie…
> geeft richting; je stelt prioriteiten en maakt keuzes aan de hand van een helder plan.
> is de basis voor een optimale en creatieve communicatiemiddelenmix.
> zorgt voor eenheid in jouw communicatie; zowel intern en extern als online en offline.
> maakt je zichtbaar en herkenbaar in woord en beeld.

Luister naar je doelgroep
Draagvlak is de basis van een sterke strategie. Draagvlak bij medewerkers, klanten of inwoners. Bij de groep mensen met wie jij communiceert. Zij beschikken over een schat aan meningen en goede ideeën. Met jouw communicatiedoelen in het achterhoofd brengt Dialoog hun stem in beeld om er vervolgens écht iets mee te doen. Participatie ten top.

“Als communicatiespecialist vervul ik verschillende functies: adviseur, organisator, manager, facilitator, ontwerper, producent, redacteur, coach…”

Diana Kölker
adviseur, projectmanager en ontwerper Groene Handboek Boot & Dart