Een strategie is de koers die je volgt om doelen te bereiken. Welk effect wil je bereiken en bij wie? Wat wil je jouw doelgroep vertellen of leren? Welke middelen zet je daarvoor in en wanneer? Een sterke strategie is maatwerk en maak je niet alleen. Door samen met Dialoog in gesprek te gaan, komen we tot de kern.

Luister naar je doelgroep
Draagvlak is de basis van een sterke strategie. Draagvlak bij medewerkers, klanten of burgers. Bij de groep mensen met wie jij communiceert. Zij beschikken over een schat aan meningen en goede ideeën. Met jouw doelen in het achterhoofd brengt Dialoog hun stem in beeld om er vervolgens écht iets mee te doen. Participatie ten top.

Een sterke strategie…
> geeft richting; je stelt prioriteiten en maakt keuzes aan de hand van een helder plan.
> is de basis voor een optimale communicatiemiddelenmix of programmering.
> zorgt voor eenheid in jouw communicatie; zowel intern en extern als online en offline.
> maakt je zichtbaar en herkenbaar in woord en beeld.

“Als communicatiespecialist vervul ik verschillende functies: adviseur, organisator, manager, facilitator, ontwerper, producent, redacteur, coach…”

Diana Kölker
adviseur, projectmanager en ontwerper Groene Handboek Boot & Dart