Mediawijs en media-empowerment

Dialoog volgt de Nationale Opleiding MediaCoach. MediaCoaches ondersteunen burgers, jong en oud, om op een gezonde en effectieve manier met media om te gaan. De digitalisering is versneld door de Corona crisis. Dat betekent dat het belangrijk is dat je digitale basisvaardigheden beheerst. Maar ook dat je mediawijs bent en kritisch omgaat met social media en online privacy. Naast de gevaren bieden online media ook veel kansen. Deze kansen brengt Dialoog in beeld via de media-empowerment methode.