Mediawijsheid is de vaardigheid om bewust, kritisch en actief met (digitale) media om te gaan. Het is een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid. Mediawijsheid is nodig voor focus en aandacht voor je doelen. Om balans te houden tussen de online en offline wereld. Nieuwsgierig te blijven naar nieuwe technologieën. Als gecertificeerd mediacoach leert Dialoog je sterk met media om te gaan. Sterk staat voor slim, trots, eerlijk, relaxed en kritisch.

De waarde van mediawijsheid
Mediawijsheid betekent verantwoord omgaan met sociale media, betrouwbare bronnen raadplegen, je privacy bewaken en nieuwe technologieën ontdekken. Zo houd je grip op je identiteit en de online wereld die steeds verandert. Als organisatie maak je mediawijsheid stap voor stap onderdeel van je communicatiestrategie of activiteiten.

Inspelen op actuele thema’s
Huidige doelstellingen of leerlijnen nemen we onder de loep en geven we met elkaar opnieuw vorm. Het is onderzoeken, creëren, keuzes maken, leren en verbeteren. Soms moet je opnieuw beginnen of een stap terug doen. Maar elke stap die je nu zet, is een stap in de goede richting. Het maakt je organisatie, medewerkers of doelgroep zelfbewust, sterk en toekomstbestendig. 

Creatieve aanpak
Analyse; Welk probleem speelt er? Welk effect wil je bereiken? Welke basis ligt er al?
Co-creatie;
In teamverband verzamelen we zoveel mogelijk oplossingen. De beste ideeën selecteren we en brengen we in beeld. 
Uitvoering; De beste oplossing werken we uit en testen we met de doelgroep.
Evaluatie; Wat ging goed en wat kan beter? We passen de communicatie of activiteit hierop aan.

“Mediawijsheid gaat over inclusie en participatie van alle burgers in alle domeinen van de samenleving. Dat betekent dat iedereen zelfbewust en sterk wordt om persoonlijke doelen te halen.”