Dialoog

Afvalscheiding

Meer dan 60% van het huishoudelijk restafval bestaat uit waardevolle herbruikbare stoffen. Dat is zonde! Gemeente Zoeterwoude heeft daarom het beleid rondom afvalinzameling per 1 januari 2016 gewijzigd.

Dialoog heeft een logo ontworpen waarin die boodschap is vertaald in een helder beeld met slogan. Een diamant waar in ieder facet het afval is gescheiden. De losse tekenstijl van het logo is doorgezet in de vormgeving en illustraties van de folder.

opdrachtgever: gemeente Zoeterwoude
illustraties: Dialoog

Beeldmerk en illustraties verduidelijken de informatie over afvalscheiding in de gemeente Zoeterwoude