Dialoog

Bloemrijke Bermen

Dit regionale project heeft als doel de natuur in stad, dorp èn onderweg te laten bloeien en groeien. De berm is een uitstekende plek voor planten en dieren om voedsel te vinden. Door deze plekken met elkaar te verbinden kan de natuur zich verder verspreiden. Zo ontstaan er ‘groene snelwegen’. Het landschap wordt zo aantrekkelijker voor bewoners, recreanten en natuur.

Het ‘landkaartje’ staat symbool voor dit project. Deze vlinder is geillustreerd als mega structuur. De punten geven aan waar planten, dieren, recreanten zich bevinden. De lijnen geven de routes aan die ze afleggen. De kleuren in de vleugels refereren aan bebouwing, water of natuur. Dialoog heeft het logo, de folder en een informatiepaneel voor dit project ontworpen.

opdrachtgever: Stichting Land van Wijk en Wouden
website: www.landvanwijkenwouden.nl

Folder en informatiepaneel Bloemrijke Bermen