Dialoog

Campagne Paardenmest

Uitwerpselen van paarden geven veel overlast op de openbare weg in Zoeterwoude. Dit zorgt voor veel ergernis bij bewoners. Om dit probleem op te lossen is de gemeente samen met de ruiters en Dialoog in gesprek gegaan. Door goed naar elkaar te luisteren, is er – in harmonie – een oplossing gevonden. Dialoog heeft vervolgens een strategie uitgewerkt om dit probleem onder de aandacht te brengen bij zowel ruiters als inwoners van de gemeente Zoeterwoude.

De oplossing is door Dialoog vertaald in de slogan: “Ruim je mest op. Dat scheelt een hoop.” De campagne wordt geillustreerd door een pictogram van een rozet, opgebouwd uit een hoop mest en een paar handschoenen. Een duidelijke boodschap wat er met de paardenmest moet gebeuren. Ruiters en begeleiders zijn verplicht om de paardenmest op te ruimen. De kleur oranje is in de ruitersport de kleur van de winnaar.

De gemeente biedt alle ruiters een flyer aan met een paar oranje handschoenen. De eerste stap is gezet. Nu is het aan de ruiters om actief de mest op te ruimen. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.

opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude

Advertentie in de plaatselijke krant en de flyer die is uitgedeeld aan ruiters met een paar oranje handschoenen als 'teaser'
Streetgraffiti in de gemeente Zoeterwoude als signaal naar de ruiters en om aan de burgers te laten zien dat het probleem wordt aangepakt