Dialoog

Nota Sociaal Beleid

Op 1 januari 2015 zijn veel nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn bij gemeenten neergelegd. Ook in Zoeterwoude zijn hierdoor veel mogelijkheden ontstaan voor nieuw en samenhangend beleid. Het is aan de gemeente om deze gemeenschapszin te voeden, te bevorderen èn aan te vullen. Daarom is de Nota Sociaal Beleid: Zoeterwoude Gelukkig en Gezond gemaakt, met de plannen voor Zoeterwoude 2018-2022.

Dialoog heeft de vormgeving, lay-out en opmaak van deze nota verzorgd. De vormgeving sluit aan bij de huisstijl van de gemeente Zoeterwoude. De lay-out is helder en goed leesbaar voor de verschillende doelgroepen. Ieder hoofdstuk begint met een actiepunt uit het schema van ‘Positieve Gezondheid’ van Machteld Huber. De nota bestaat uit 36 pagina’s fullcolour die zowel in gedrukte vorm als in digitale vorm beschikbaar is.

opdrachtgever: gemeente Zoeterwoude

Omslag, voorwoord en schema 'Positieve Gezondheid' van Machteld Huber met de actiepunten.
Ieder hoofdstuk behandeld een actiepunt uit de tabel 'Positieve Gezondheid'.