We leven in een digitale wereld die steeds verandert. Niet meebewegen lijkt geen optie. Toch is het goed om af en toe even stil te staan. Om na te denken over wie je bent, wat je wilt vertellen en hoe je dat krachtig overbrengt. Dialoog zorgt dat je grip krijgt op je communicatie en laat zien waar je voor staat.

Ontwerpen voor inclusie
Dialoog werkt voor organisaties met een open blik. Bedrijven, overheden en instellingen die communicatie inzetten op een positieve, eerlijke en duurzame manier. Met als doel iedereen in de samenleving te informeren, inspireren, betrekken en motiveren. 

Co-creatie
De uitdaging is om in het ontwerpproces grenzen te verleggen en talenten te ontdekken. Blijf nieuwsgierig, creatief en onderzoekend! Verbind online media eens met activiteiten in de echte wereld. Koppel jongeren aan volwassenen, theorie aan praktijk, cultuur aan natuur, kunst aan techniek. Zo betrek je iedereen en leer je van elkaar.

Creatieve aanpak
Advies; onderzoek en analyse voor de juiste strategie
Ontwerp; creatie van huisstijlen, campagnes en mediawijsheid activiteiten
Uitvoering; coördinatie van projecten en mediawijsheid activiteiten
Evaluatie; aanscherpen en verbeteren

“Het doel van inclusief ontwerpen: iedereen doet mee, ontdekt talenten en leert van elkaar.”