Hoe werkt het creatieve proces?

ONTWERPEND LEREN

Dialoog zet Design Thinking in om maatschappelijke initiatieven vorm te geven. Dit is een creatieve manier om van een complex vraagstuk naar een oplossing te komen. Een groep mensen en hun behoefte staan altijd centraal. Voordeel van deze aanpak is dat je snel en efficiënt tot oplossingen komt. Design Thinking is een herhalend proces. Pas als je tevreden bent met de uitkomst ga je over op lancering. Zo niet, dan doe je een of meer stappen terug in het proces.

Voorwaarde voor een goede uitkomst is dat alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn in het creatieve proces. In co-creatie leer je van elkaar en kom je tot rijkere oplossingen. Soms is ideeën bedenken met interne en externe belanghebbenden nog een stap te ver. Dan biedt een inspiratiesessie de oplossing. Dit is een eerste verkenning van het thema en een ontmoeting tussen de betrokken partijen.

MAAK HET VISUEEL

Dialoog faciliteert creatieve brainstorms. Tekenen is daar een voorbeeld van. Het is een manier om in korte tijd veel ideeën te genereren of in te zetten als opwarmertje. Tekenen geeft energie binnen het team. Bovendien worden beelden beter onthouden. Ik laat je zelf ervaren dat iedereen kan tekenen!